Category: Terrorism News

ชุดประจำชาติประเทศ Armenia

Armenia-people

ในประเทศแต่ละประเทศ ล้วนมีประเพณีเป็นของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และแน่นอนว่าประเทศ Armenia ก็เช่นเดียวกัน… ประเทศ Armenia มีชื่อเป็นทางการคือ สาธารณรัฐ Armenia เป็นประเทศปราศจากทางออกสู่ทะเลทางใต้ แห่งเทือกเขา Caucasus ซึ่งมีอาณาเขตซึ่งติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก Armenia จัดเป็นรัฐสมาชิกแห่งสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อีกทั้งยังมีส่วนหนึ่งเคยเป็นของสหภาพโซเวียตมาก่อน โดยเสื้อผ้าของ Armenia เป็นการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของประเทศ ประวัติศาสตร์เสื้อผ้าของประเทศ Armenia มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ต่อมาพวกเขาได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ไปตามช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ยังคงหลงเหลือคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมและเครื่องประดับของชาติ ยังเป็นองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์อันสำคัญของวัฒนธรรมอีกด้วย หากแต่ยังเป็นงานศิลปะอีกด้วย ซึ่งเสื้อผ้าประเภทนี้มีชื่อว่า ‘Armenian Taraz’ โดยสิ่งแรกที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ เสื้อผ้า Armenia คือ สีชุดประจำชาติของ Armenians เรียกว่า ‘Taraz’ คุณสามารถค้นหาประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนานของ Armenia ได้จากชุด Armenia และเสื้อผ้า สำหรับวัสดุพื้นฐานสำหรับผลิตเสื้อผ้า Armenia คือ ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย, ขนสัตว์ เป็นต้น ก่อนที่จะมีการผลิตผ้าไหมของตัวเอง Armenians […]

ชื่อองค์กรก่อการร้ายสากลระดับโลก

Terrorist-name

‘องค์กรการก่อการร้าย’ บนโลกนี้มีมากมายหลายกลุ่ม โดยแต่ล่ะกลุ่มก็มีวีรกรรมที่แตกต่างกันไป เรามาดูกันดีกว่า ชื่อองค์กรก่อการร้ายสากล ที่มีความโหดร้ายระดับโลกนั้นมีอะไรกันบ้าง Aden-Abyan Islamic Army ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อต้านประเทศอาหรับ ตั้งอยู่ ณ ประเทศเยเมน เคยสร้างวีรกรรมลักพาตัวชาวต่างชาติจำนวน 16 คนและฆ่าตัวประกันไป 4 คน Jamaat-Ansar Al-Sunna ก่อตั้งในปี 2003 โดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านรัฐบาล ผู้นำคือ Nouri Al-Maliki มีการกล่าวอ้างว่าองค์กรนี้มีความเชื่อมโยงจากเครือข่ายหลายแห่ง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศอิรักด้วย อเมริกาเคยออกมากล่าวว่า กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับ Al-Qaeda แต่ต่อมาข้อมูลที่แท้จริงก็เผยให้เห็นว่าทั้ง 2 องค์กรมีความไม่ลงรอยกันอยู่ Armed Islamic Group Of Algeria ต่อต้านรัฐบาลอัลจีเรีย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 สร้างเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเรื่องจี้เครื่องบิน พร้อมฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในวางระเบิดตามสถานที่ต่างๆ ลักพาตัวข่มขืนผู้หญิง Revolution Armed Forces Of Colombia มีชื่อย่อคือ ‘FARC’ เป็นองค์กรค้ายาเสพติดระดับโลก […]

จุดเริ่มต้นการก่อการร้าย คือ

Terrorism-pic

การก่อการร้าย ภาษาอังกฤษเรียกว่า Terrorism แท้จริงแล้วคำนี้ยังเป็นคำที่ไม่มีบัญญัติตามกฎหมายอาญา อันส่งผลตามกฎหมายรวมทั้งยังมิได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับจำกัดความโดยทั่วไปของคำๆ นี้นั้น คือ พฤติกรรมอันรุนแรง โดยมีเจตนาสร้างความหวาดกลัว เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา, การเมือง ตลอดจนอุดมการณ์เฉพาะตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการกระทำที่จงใจละเมิดความปลอดภัยของผู้ไม่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการกระทำโดยองค์กรซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น การก่อการร้าย เป็นคำที่สร้างขึ้นมาเพื่อกล่าวหาทางการเมืองและอารมณ์ เมื่อศึกษาอย่างเจาะลึกจึงพบการจำกัดความ  มากถึง 100 แบบ ด้วยเหตุนี้แนวคิดนี้จึงกลายมาเป็นหัวข้อโต้เถียงตัวของมันเอง เพราะมันถูกยกมาใช้อยู่บ่อยครั้ง โดยฝีมือของหน่วยงานของรัฐ เพื่อลดความชอบธรรมของศัตรูทางการเมืองรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพ ซึ่งจะเข้าไปเพิ่มความชอบธรรมให้แก่รัฐ เพื่อใช้กำลังอย่างรุนแรงโต้ตอบกับผู้ต่อต้าน โดยวิธีใช้กำลังเช่นนี้ อาจได้รับคำอธิบายว่าเป็นวิธีสร้าง ‘ความกลัว’ ขึ้น โดยศัตรูการเมืองนั้นด้วย ก่อการร้าย เป็นการกระทำโดยฝีมือองค์กรทางการเมือง มีความหมายกว้างขวาง สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของตัวเอง โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน ทั้งในส่วนของพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา, กลุ่มชาตินิยม, กลุ่มศาสนา, กลุ่มปฏิวัติ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ลักษณะทั่วไปที่พบเห็น คือ ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากการพิจารณาต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาจุดประสงค์เพิ่มชื่อเสียง เป็นที่รู้จักให้แก่กลุ่ม, แนวคิด หรือบุคคลต่างๆ ประเภทก่อการร้าย สามารถแบ่งออกเป็น 3 […]