About Me

armenianterror_webเราอัพเดทข่าวใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดให้กับท่านที่ติดตามข่าวต่างประเทศที่โด่งดังมาระยะยาวหลายปี โดยมีกลุ่มก่อการร้ายก่อความไม่สงบในประเทศอาร์เมเนียจึงทำให้กองทัพทหารทำงานหนักอย่างมากและข่าวเหล่านี้มักจะไม่ค่อยมีใครนำมาเปิดเผยเท่าไหร่เพราะแหล่งข่าวนั้นหาได้ยากพอสมควรเพราะเป็นประเทศที่ปิดข่าวพวกนี้ ภายในประเทศบางครั้งอาจจะมีประชาชนออกมาประท้วงเพื่อความสงบสุขและเหตุการณ์เสียหายที่เกิดกับประชาชนถึงแก่ชีวิต โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้แล้วทหารยังไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้ประชาชนคิดว่ารัฐบาลไม่เอาใจใส่กับเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้และไม่สามารถที่จะขอความเป็นธรรมได้ที่ไหนจึงได้ก่อกลุ่มประท้วง เราจึงนำข่าวของทหารอาร์เมเนียมาเผยแพร่ให้รู้ว่ากองทัพก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำลายกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ให้หมดสิ้น หากท่านต้องการที่จะศึกษาข่าวเหล่านี้ดูที่นี่ได้เลยเพราะข่าวที่เรานำมาล้วนแล้วเป็นความจริงทั้งหมดและไม่มีที่ไหนนำมาเผยแพร่อย่างแน่นอน