วัฒนธรรมประเทศ Armenia

Armenia เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางแห่งการเดินทาง ซึ่งน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ Soviet เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล จัดเป็นอีกหนึ่งประเทศอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยว โดยน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต

มีสมบัติโบราณเพียงไม่กี่ชิ้นที่รอดชีวิตมาจากประเพณีวรรณคดี Armenia อันเก่าแก่ที่สุดก่อนคริสต์ศักราช Armenia ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 เพราะความพยายามร่วมกันหลายศตวรรษของศาสนจักร เพื่อกำจัด ‘ประเพณีนอกรีต’ ออกไป ชาว Christian Armenia เริ่มต้นประวัติศาสตร์ด้วยการประดิษฐ์อักษร Mesrop เพื่อจุดประสงค์ในการแปลคัมภีร์ Bible ให้กลายมาเป็นหนังสือแห่ง Armenia

ในช่วงยุคหลัง นักเขียนรุ่นใหม่ๆ ได้ขยายตัวขึ้นใน Armenia หากแต่ขาดความเป็นอิสระในการวิจารณ์วรรณกรรม วัตถุประสงค์ อันทำให้ยากต่อการครอบคลุมในยุคทันสมัยที่สุดของวรรณคดี Armenia เกิดความตึงเครียดระหว่างยุค Soviet หรือยุค ‘สหภาพนักเขียนแห่ง Armenia ’ รวมทั้งกลุ่มวรรณกรรมอันเป็นอิสระ อันได้ส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันแม้กระทั่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของนักเขียน

ในบรรดานักเขียนยุคปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องปัญหาทางสังคม Utopia รวมทั้งการทุจริตทางการเมือง ได้แก่ Vahram Sahakyan และ Vahe Avetian ชาวสวีเดนซึ่งอาศัยอยู่ในสวีเดน ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990 เนื่องจากการประหัตประหารโดยเจ้าหน้าที่ Armenia

Country-Culture-Armenia

นอกจากเรื่องของวรรณกรรมทางศาสนาแล้ว วัฒนธรรมแห่ง Armenia ก็ยังเป็นส่วนผสมอันหลากหลายของรสชาติอันมีสีสัน รวมทั้งอิทธิพลจากภายนอกตลอดจนสิ่งที่ไม่เหมือนใครของชาว Armenia จากสถาปัตยกรรมไปสู่ศิลปะประยุกต์การแสดงศิลปะสู่วรรณคดีวัฒนธรรมใน Armenia เป็นประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยวิถีชีวิตความปรารถนา แห่งความงามของประเทศ

Armenia ตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็นจุดยุทธศาสตร์ อันเป็นสถานที่ตั้งของมหาอาณาจักรขนาดใหญ่ ชาวโรมัน, ชาวอิหร่าน, Byzantine, ชาวอาหรับ, ชาวTurk และ Mongol ทั้งหมดผ่าน Armenia ทั้ง 2 ฝ่ายทำลายบางสิ่งบางอย่าง รวมทั้งเพิ่มอิทธิพลของตนเอง เพื่อช่วยให้ Mongol เติบโตขึ้น ตลอดจนนำความคิด-เทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาประเทศชาติ วัฒนธรรมของชาว Mongol มีความประกอบคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมใกล้เคียง

หากแต่ Mongol เอง ก็จัดเป็นหนึ่งในจักรวรรดิอันแข็งแกร่ง ถึงแม้จะย้อนกลับไปเมื่อหลายศตวรรษก็ตาม เมื่ออาณาจักรแห่ง Urartu ปกครองเทือกเขาแห่ง Anatolia และเทือกเขา Caucasus ใต้ ด้วยการยอมรับของศาสนาคริสต์

สำหรับวัฒนธรรม Armenia ได้รับปัจจัย 2 ประการอันแข็งแกร่ง ศาสนาคริสต์และตัวอักษรสามารถพบได้ทั่ววัฒนธรรม โดยเฉพาะในวรรณกรรมกับ khachkars อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของ Armenia นอกจากนี้เอกลักษณ์ กับภูมิทัศน์ยังเข้ามามีอิทธิพลมาก ตลอดจนภูเขาหินก็ยังสามารถมองเห็นได้ในวัฒนธรรมของ Armenia นอกจากนี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาพเขียนศิลปะประยุกต์, ดนตรีโรงละคร, สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นใน Armenia ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางทางวัฒนธรรมอีกด้วย