ชุดประจำชาติประเทศ Armenia

ในประเทศแต่ละประเทศ ล้วนมีประเพณีเป็นของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และแน่นอนว่าประเทศ Armenia ก็เช่นเดียวกัน…

ประเทศ Armenia มีชื่อเป็นทางการคือ สาธารณรัฐ Armenia เป็นประเทศปราศจากทางออกสู่ทะเลทางใต้ แห่งเทือกเขา Caucasus ซึ่งมีอาณาเขตซึ่งติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตก Armenia จัดเป็นรัฐสมาชิกแห่งสภายุโรปและเครือรัฐเอกราช อีกทั้งยังมีส่วนหนึ่งเคยเป็นของสหภาพโซเวียตมาก่อน

โดยเสื้อผ้าของ Armenia เป็นการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของประเทศ ประวัติศาสตร์เสื้อผ้าของประเทศ Armenia มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ต่อมาพวกเขาได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ไปตามช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ยังคงหลงเหลือคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมและเครื่องประดับของชาติ ยังเป็นองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์อันสำคัญของวัฒนธรรมอีกด้วย หากแต่ยังเป็นงานศิลปะอีกด้วย ซึ่งเสื้อผ้าประเภทนี้มีชื่อว่า ‘Armenian Taraz’

Armenia-people-pic

โดยสิ่งแรกที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ เสื้อผ้า Armenia คือ สีชุดประจำชาติของ Armenians เรียกว่า ‘Taraz’ คุณสามารถค้นหาประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนานของ Armenia ได้จากชุด Armenia และเสื้อผ้า

สำหรับวัสดุพื้นฐานสำหรับผลิตเสื้อผ้า Armenia คือ ผ้าขนสัตว์, ผ้าฝ้าย, ขนสัตว์ เป็นต้น ก่อนที่จะมีการผลิตผ้าไหมของตัวเอง Armenians นำเข้าผ้าไหมจากจีน แต่ชุดผ้าไหมมีไว้สำหรับคนรวยเท่านั้น

โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด ได้การทิ้งร่องรอยของพวกเขาไว้ในวัฒนธรรมและประเพณี Armenia นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีรูปแบบเฉพาะตัวของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกประเภทสามารถบอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาที่แน่นอนในประวัติศาสตร์ Armenia ได้ โดยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา Armenia เสื้อผ้าแห่ง Taraz มีความสำคัญทางสุนทรียศาสตร์อยู่มาก

ตั้งแต่สมัยโบราณเริ่มแรกมา Taraz มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ถึงแม้ในช่วงสมัยโบราณเครื่องแต่งกายของชาว Armenia ได้มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมภูมิภาค อันเป็นที่น่าสนใจซึ่งจะรู้ว่า Taraz ตัวเอง ในรูปแบบของมันคือ เสื้อผ้าหลวมมีร่อง นอกจากนี้ยังมี 4 สีโดดเด่น นักปรัชญาชาว Armenia ที่มีชื่อเสียงอย่าง Grigor Tatevatsi เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่าเสื้อผ้าประจำชาติมี 4 สี ได้แก่…

  • ดำ แสดงถึงแผ่นดิน
  • ขาว แสดงถึงน้ำ
  • แดง แสดงถึงความกล้าหาญ
  • เหลือง แสดงถึงเปลวไฟ

นอกจากนี้ยังมีสีม่วงอันเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญา ส่วนสีฟ้าที่มีความยุติธรรม เมื่อคุณสำรวจชุดอันน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ คุณก็จะพบข้อเท็จจริงอันน่าสนใจมากมาย เช่น แค่มองดูที่สีของ Taraz คุณสามารถทราบว่าคนที่ใส่แต่งงานแล้วหรือยัง อีกทั้งคุณยังสามารถคาดเดาจำนวนเด็กที่พวกเขามีก็ได้ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้ทำให้บทบาทของชุดเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นในวิถีการดำเนินชีวิตของชาว Armenia