ชื่อองค์กรก่อการร้ายสากลระดับโลก

‘องค์กรการก่อการร้าย’ บนโลกนี้มีมากมายหลายกลุ่ม โดยแต่ล่ะกลุ่มก็มีวีรกรรมที่แตกต่างกันไป เรามาดูกันดีกว่า ชื่อองค์กรก่อการร้ายสากล ที่มีความโหดร้ายระดับโลกนั้นมีอะไรกันบ้าง

Aden-Abyan Islamic Army

ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อต้านประเทศอาหรับ ตั้งอยู่ ณ ประเทศเยเมน เคยสร้างวีรกรรมลักพาตัวชาวต่างชาติจำนวน 16 คนและฆ่าตัวประกันไป 4 คน

Jamaat-Ansar Al-Sunna

ก่อตั้งในปี 2003 โดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านรัฐบาล ผู้นำคือ Nouri Al-Maliki มีการกล่าวอ้างว่าองค์กรนี้มีความเชื่อมโยงจากเครือข่ายหลายแห่ง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศอิรักด้วย อเมริกาเคยออกมากล่าวว่า กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับ Al-Qaeda แต่ต่อมาข้อมูลที่แท้จริงก็เผยให้เห็นว่าทั้ง 2 องค์กรมีความไม่ลงรอยกันอยู่

Armed Islamic Group Of Algeria

ต่อต้านรัฐบาลอัลจีเรีย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 สร้างเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเรื่องจี้เครื่องบิน พร้อมฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในวางระเบิดตามสถานที่ต่างๆ ลักพาตัวข่มขืนผู้หญิง Revolution Armed Forces Of Colombia

มีชื่อย่อคือ ‘FARC’ เป็นองค์กรค้ายาเสพติดระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 มีสมาชิกประมาณ 12,000 คน ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านรีดไถ่เงินจากบริษัทต่างๆ รวมทั้งพวกมหาเศรษฐีก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อช่วยคนยากจน

Kurdistan Worker’s Party

ก่อตั้งขึ้นปี 1978 ณ ประเทศตุรกี เพื่อต่อสู้กับรัฐบาล ได้รับแรงสนับสนุนจากนานาประเทศ เช่น อิรัก, อิหร่าน, ซีเรีย รวมถึงองค์กรนานาชาติ

Tehrik-i-Taliban Pakistan

เป็นองค์กรเครือข่ายของกลุ่ม Taliban ซึ่งเป็นสายโยงใยระหว่างประเทศอัฟกานิสถานกับปากีสถาน เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งมาก ก่อตั้งในปี 2007 โดยมีเป้าหมายต่อต้านองค์กรต่างๆ โดยมีประเทศอเมริกาเป็นเป้าหมายหลัก

Hamas

องค์กรนี้พ่วงด้วยตำแหน่งพรรคการเมือง ในประเทศปาเลสไตน์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ได้แยกตัวออกมาจากชาวมุสลิม เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ ต้องการปลดปล่อยประเทศจากอิสราเอล มีเทคนิคในการรบที่โด่งดัง คือ เรื่องระเบิดพลีชีพ อีกทั้งยังก็มีความเชื่อมต่อกับกลุ่ม Hezbollah อีกด้วย

Taliban

ปกครองอัฟกานิสถานเมื่อปี 1996 – 2001 จุดประสงค์หลัก คือ ต้องการต่อต้านกับกลุ่ม NATO และรัฐบาลอัฟกานิสถานและปากีสถาน ได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามและอาหรับบางส่วน

Al-Qaeda

องค์กรก่อการร้ายระดับโลกอันดับหนึ่ง ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ยินชื่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 ภายใต้การปกครองของ โอซะมา บิน ลาเดน ซึ่งถูกบันทึกว่าเป็นบิดาแห่งการก่อการร้าย ณ ปัจจุบัน เขาเป็นชายผู้มีบทบาทสำคัญ ในเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 9/11 ที่สร้างความหดหู่ไปทั่วโลก มีพลังอำนาจมากๆ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้กลายมาเป็นกำลังรบ มียุทธศาสตร์ปฏิบัติภารกิจอันแยบยล